6 april, 2020

Blomsterlandet

Jensens Blommor Hammarö har nu börjat leverera en del av sina blommor till Blomsterlandets butiker runt om i Sverige. Inte bara till de två butikerna i Värmland – Rud och Våxnäs (Kalenius) – utan även många butiker alltifrån Skåne i söder till Borlänge och Gävle.

Bl.a. några av dessa sorter: